Vztahuje se pojištění pro podnikatele i na akce, které pořádají?

Každý, kdo podniká, dobře ví, že jistá míra rizika a nejistoty k podnikání patří. A každý, kdo někdy pořádal nějakou větší a důležitější akci, nepochybně zažil nejednu krušnou chvíli plnou nejistoty. Ať už ale připravujete firemní konferenci, organizujete veletrh nebo koordinujete svatby, rozhodně se vám vyplatí rizika preventivně eliminovat vhodným pojištěním. Protože ani sebezkušenější organizátor či pořadatel nemůže nikdy vědět, co se zase (ne)přihodí.

Pojištění pro podnikatele, organizátory a pořadatele

S pořádáním komplexnějších akcí, kterých se účastní větší množství lidi, je vždy spojena řada nejistých proměnných — od rozmarů počasí, přes zdravotní komplikace nasmlouvaných účastníků až po zásahy vyšší moci, jaké jsme měli možnost na vlastní kůži nedávno poznat například v souvislosti s koronavirovými peripetiemi. A protože pořádání kongresů, koncertů či eventů vyžaduje zpravidla nemalé finanční a materiální náklady, které je třeba vynaložit ještě před akcí, mohou vás právě vhodně nastavené pojištění účinně ochránit před velkými finančními potížemi, které by mohly mít pro vaše podnikání i likvidační charakter.

Mezi klíčové oblasti, které by takové pojištění mělo být schopno pokrýt, pak patří zejména pojištění odpovědnosti pro podnikatele, kteří takové akce pořádají, či například pojištění prodaných vstupenek v případě, že by organizátor musel vstupné vracet. V rámci pojistného mixu stojí za úvahu i náhrada škody za ušlý zisk.

Na co se mohou organizátoři a pořadatelé akcí pojistit?

Je zjevné, že každá akce je specifická, stejně jako každé podnikání — a tomu také bude odpovídat finální podoba sjednaného pojištění. Vždy je vhodné konkrétní situaci a zamýšlené podnikatelské projekty konzultovat s pojišťovnou a nastavit pojistné podmínky na míru té či oné organizované akce.

Ačkoli ale mohou být jednotlivé akce svým charakterem velmi rozmanité, pořadatel na sebe vždy přebírá řadu obdobných a známých rizik, jež se s pořadatelskými a organizačními aktivitami pojí. Může se jednat například o odpovědnost za pronajaté prostory, zapůjčenou aparaturu a další předměty, ale i odpovědnost za účinkující, pořadatelskou službu a další zaměstnance či brigádníky.

Pojištění odpovědnosti by tak při sjednávání pojistných smluv mělo tvořit jednu z hlavních položek. Pozornost je přitom ale třeba věnovat i tomu, aby bylo ve všech smlouvách — a to zdaleka ne jen těch pojistných, ale i těch s dalšími partnery či pronajímateli — jasně formulováno, kdo za co a jakým způsobem odpovídá. Správně nastavené smlouvy totiž mohou řadě následných komplikací a průtahů předejít.

Myslete ale také na pojištění osob (zaměstnanců, brigádníků, ale i účastníků) a ostatních možných rizik. Dobře pojištěnou akci totiž můžete od samého začátku připravovat v klidu a bez zbytečného stresu — což se na výsledné podobě akce zpravidla projeví. V dobrém samozřejmě.