výpověď zaměstnance vzor

Vypovězení zaměstnance je pro všechny strany nepříjemná situace. Ne vždy se ale vyřizují ve společné shodě, proto je důležité vědět, jak se vyjádřit a jaké informace zahrnout do výpovědi zaměstnance. Níže je návod, jak správně sestavit výpověď zaměstnance, aby vyšla oběma stranám vstříc. Také je k dispozici vzor výpovědi, který může sloužit jako ukázka, jak by výpověď mohla vypadat.

Co je třeba zahrnout do výpovědi

Prvním krokem při vyplňování výpovědi je vložení osobních údajů zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto údaje by měly obsahovat jméno, adresu, datum narození a číslo účtu. Tato informace je nezbytná pro případ potřeby budoucího kontaktu.

Dále je třeba uvést datum ukončení pracovního poměru. Uvedený datum by měl být datum, kdy zaměstnanec skutečně ukončí své služby u zaměstnavatele. Je také důležité zahrnout do výpovědi důvod pro ukončení pracovního poměru. Důvod může být například dohoda obou stran o ukončení v důsledku vzájemné neshod nebo odchod zaměstnance do jiné práce. Pokud je pracovní poměr ukončen na základě porušení ze strany zaměstnance, tento problém by měl být také uveden.

Jak vyplnit vzor výpovědi

Vzor výpovědi je dokument, který zaměstnanec podepisuje, aby ukončil pracovní vztah se zaměstnavatelem. Výpověď zaměstnance vzor by měl zaměstnanec vyplnit správně, aby nebyla později zpochybněna. V první části formuláře musí zaměstnanec napsat datum, ve kterém vzor výpovědi podepisuje. Pak je třeba uvést adresu zaměstnavatele a datum nástupu do zaměstnání. Poté by měl zaměstnanec uvést datum ukončení pracovního vztahu, případně uvést důvod, proč dává výpověď. Dále je třeba uvést informace o dnů pracovní neschopnosti nebo dovolených a podepsat se. Na konci je nutné dokument podepsat a údaje o výpovědi zapsat do zaměstnaneckého průkazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *