povinné ručení a havarijní pojištění

Povinné ručení a havarijní pojištění jsou dva typy pojistek, které jsou nezbytné pro všechny řidiče ve většině zemí. Bez pojištění je řidič vystaven riziku finančních postihů, které by mohly nastat v případě nehody či škody na majetku. Oba typy pojištění mají řadu výhod a jejich účelem je minimalizovat riziko finančních ztrát, které by vznikly v případě nehody. Tento článek poskytuje komplexní přehled těchto pojistných produktů a ukáže vám, proč je důležité mít povinné ručení a havarijní pojištění.

Co je povinné ručení a havarijní pojištění

Toto pojištění slouží k pokrytí nákladů na škody, které byly způsobeny dalším osobám v důsledku provozu motorového prostředku. Náklady jsou vždy kryty pojišťovnou a pojištěný je povinen uhradit pouze pojistné.

Pojištění se obvykle týká škod, které jsou způsobeny nehodou nebo jinými druhy pojištění, jako je například živelní pojištění. Náklady na opravu vozu po nehodě jsou kryty pojišťovnou, ale bývá požadováno, aby pojištěný uhradil pojistné.

Jaké jsou výhody obou pojistných produktů

Povinné ručení je povinné, a jeho cena je odvozena od hodnoty a věku vozidla. Kromě toho poskytuje pojistnou ochranu pro škody, které může váš vůz způsobit ostatním.

Je to dobrovolné pojištění a bude vám stát více než pojištění povinného ručení. Mezi další výhody tohoto pojištění patří ochrana před opravnými náklady, pokud jsou spojené s poškozením vozidla, a také pojistná ochrana pro škody, které váš vůz způsobil ostatním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *