franciza

Franciza je velmi populární obchodní model spojující franchisora a franchisee. Jde o obchodní koncept, který se dnes uplatňuje v mnoha různých podnicích a odvětvích. Princip je jednoduchý: franchisor poskytuje franchisee licenci k používání jeho osvědčeného obchodního modelu, produktů nebo služeb se zárukou podpory a poradenství. Franchisee se zase zavazuje provozovat obchod v souladu s obchodním modelem franchisora. Franciza tedy umožňuje zapojení na trh, získání zkušeností a konkurenční výhody, aniž by se musela investovat do výzkumu a vývoje.

Výhody a rizika francizování

Francizování má své výhody i nevýhody. Francizování je prodej licencí, kde jedna strana (licencovaná strana) předáva práva a výhody svého obchodního modelu druhé straně (francizérovi). Výhody francizování pro francizéra zahrnují značkovou podporu, marketingovou podporu, technickou pomoc a know-how potřebný k úspěchu. Také mají možnost používat zavedenou značku za zvýhodněné ceny.

Nicméně, francizování může být také rizikové. Například francizéři budou muset platit poplatky a splatit úvěr pro nákup licencí. Také mohou narazit na náročné požadavky požadované licencovanou stranou, které mohou přetížit jejich rozpočet a časové možnosti. Dalším rizikem může být nebezpečí, že licencovaná strana nemá dobrou pověst, jak se očekává, že by měla. Mohlo by to také vést k obtížím při prodeji produktů a služeb.

Funkčnost franciza: franchisor a franchisee

Francie je unikátním a oblíbeným způsobem obchodování, který se od druhé poloviny dvacátého století rozšířil po celém světě. Franchisor a franchisee jsou klíčovými složkami funkce franchisingu. Franchisor je majitelem franciza a je odpovědný za jeho úspěch. Obecně poskytuje podnikatelský plán, poradenství, marketingovou podporu a administrativní procedury franchisee. Franchisee je osoba nebo skupina, která úzce spolupracuje s franchisorem a vlastní licenci k provozování podnikání založeného na franciza. Franchisee má obvykle na starosti provozování podniku, nábor zaměstnanců, administrativu a obchodní záležitosti. Spolupráce mezi franchisorem a franchisee může být oboustranně výhodná, pokud se obě strany budou věnovat vzájemné schopnosti a vědomosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *