explicitní náklady

Explicitní náklady jsou majetek a finanční výdaje, které jsou vynaloženy během konkrétního účelového období. Jsou náklady, které jsou vynaloženy, a musí být účtovány v souladu s účetními standardy a obecně uznávanými principy účetnictví. Tyto náklady jsou obvykle zahrnuty do účetní závěrky pro danou období. Mezi explicitní náklady můžeme zahrnout náklady na zaměstnance, materiál, energii, položky prodeje, náklady na reklamu a náklady na služby. Náklady jsou označeny jako explicitní, protože jsou přesně definovány a zaznamenány ve všech účetních záznamech.

Definice explicitních nákladů

Jsou také známé jako náklady vyplývající z účetnictví nebo náklady na účetnictví. Nejčastěji se explicitní náklady vyskytují v oblastech, jako je marketing, výroba, prodej, pronájem, mzdy a služby.

Akční náklady jsou náklady, které jsou vynaloženy jednou a jsou nezbytné pro správné fungování podnikání. Dlouhodobé náklady jsou náklady, které se opakují nebo stále sčítají během určitého období. Tyto náklady zahrnují náklady na výrobu, pracovní sílu a zásoby.

Příklady explicitních nákladů

Jsou to náklady, které jsou viditelné a jasně definované. Mezi explicitní náklady patří výdaje spojené s nákupem materiálů, zaplacení zaměstnanců a veškeré další výdaje, které musí být uhrazeny bezprostředně.

Na příkladech explicitních nákladů budeme moci vidět, jak mohou tyto náklady ovlivnit firmu či jednotlivce. Kupříkladu, náklady na provozní výdaje, jako jsou náklady na energii, vodu, telefon a další, jsou všechny explicitní náklady. Firma také musí platit poplatky za pronájem kanceláří, stravování a poplatky za služby. Dalším rodinným explicitním nákladem je platba daní a pojistného na nemovitosti a spotřebitelské zboží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *