Domácí hemodialýza a domácí plicní ventilace v pohodlí domova. Nemožné se stává běžnou praxí

Domácí zdravotní péče nabízí dnes pacientům možnosti, o kterých se jim v minulosti ani nezdálo. Například i pacienti závislí na plicním ventilátoru nebo dialyzační jednotce, mohou nyní tuto zdravotní péči dostávat v pohodlí svého domova. Moderní doba přinesla pokrok a vybrané agentury domácí zdravotní péče jsou schopny poskytovat pacientům opravdu specializované a náročné zdravotní služby. Zajistí například parenterální výživu, domácí hemodialýzu a domácí umělou plicní ventilaci. To vše lze provádět pohodlně u pacienta doma. Je však třeba zdůraznit, že tato forma péče není vhodná pro každého pacienta. Je nezbytné, aby byl pacient ve stabilním zdravotním stavu a nepotřeboval nepřetržitou nemocniční péči. Samozřejmě musí být tato péče schválena a předepsána ošetřujícím lékařem. Ten nejlépe zná aktuální stav pacienta a dokáže tak situaci adekvátně posoudit.

Zdravotní pojišťovny realizují pilotní projekty, kdy testují a zavádějí nové zdravotnické služby do domácího prostředí. Specializované agentury musí splňovat vysoké standardy, nejen co se týče vybavení, ale také odbornosti zdravotního personálu, zejména sester a lékařů. Dříve byla parenterální výživa, hemodialýza nebo umělá plicní ventilace důvodem pro to, aby pacienti zůstávali v nemocnici. Nyní umožňuje domácí zdravotní péče pacientům, kteří jsou závislí na sondě, ventilátoru nebo dialyzační jednotce, zůstat v domácím prostředí a být blízko svým rodinám.

V oblasti domácí zdravotní péče je absolutním lídrem agentura ProCare Medical. Mají rozsáhlé zkušenosti v poskytování domácí umělé plicní ventilace, domácí hemodialýzy i parenterální výživy a v péči mnoho pacientů. Pobočky mají nejen v Praze, ale také v dalších městech, včetně Liberce, Hradce Králové, Brandýsa nad Labem, Tábora, Přibyslavi, Pardubic a Plzně. Po domluvě se zdravotní pojišťovnou zajistí ale domácí zdravotní péči na celém území České republiky. Kromě toho nabízejí i sanitní převozy. Proto, aby byli svým pacientům co nejblíže a mohli rychle reagovat na jejich potřeby. Více informací a kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.procare.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *