co znamená rip

Rip je zkratka pro Résumé in Pace (z latiny „spokojený odpočinek“). Slouží jako výraz úcty nebo soustrasti vůči zemřelým. Výraz „rip“ lze často vidět na náhrobcích a ve smutečních oznámeních. Slouží také jako pozůstalým vyjádření úcty, soucitu a podpory. Pojem rip se také často používá online, například ve fórech, diskusích nebo sociálních sítích.

Původ slova rip

Slovo rip pochází z obecně používaného slangového výrazu „rest in peace“, který vyjadřuje soustrast lidem, kteří zemřeli. Slovo bylo původně používáno jako vyjádření soustrasti a uznání jako symbol duše, která odchází.

Slovo se později objevilo také v oblasti internetu a počítačové technologie. V této souvislosti se slovo rip obvykle používá jako zkratka pro „zkopírovat a vložit“. To znamená, že k něčemu bylo zkopírováno z jednoho souboru nebo programu a následně to bylo vloženo do jiného souboru nebo programu. Slovo také může být používáno jako slangu pro popsaní procesu stahování dat z internetu.

Jak se vyjadřuje úcta k zemřelým

Úcta k zemřelým je často vyjádřena slovem „RIP“. To je zkratka pro latinský výraz „requiescat in pace“, což znamená „ať odpočívá v pokoji“. Slovo to bylo používáno už v starověkém Římě a je symbolem smutku, který pociťujeme kvůli odchodu blízkého člověka.

Kromě tohoto vyjádření úcty se k zemřelým také můžeme projevit vlastními skutky. Mohou to být drobnosti jako koupě kytičky nebo účast na pohřbu, ale i účast na charitativních aktivitách nebo věnování finanční částky na podporu jejich rodiny. Každý den můžeme také vzpomenout na zemřelé modlitbou nebo tichou vzpomínkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *