co je to leasing

Leasing je finanční nástroj, který se často využívá v různých oblastech hospodářské sféry. Jde o formu pronájmu, při kterém držitel leasingu pronajímá po dobu určitou vybranou věc a platí za její používání. Tento nástroj je velice oblíbený především proto, že poskytuje velký počet výhod. Umožňuje snadný přístup k moderní technologii a minimální náklady na její pořízení. Leasing se tedy stává stále populárnějším způsobem financování, kterým může využít každý.

Co je to leasing

Místo toho vlastník majetku (leasingová společnost) poskytuje zákazníkovi pronájem majetku na základě dohody. Mezi nejčastější druhy leasingu patří finanční leasing, operativní leasing a pronájem s nákupem.

Finanční leasing se obvykle využívá pro dlouhodobý majetek, jako jsou automobily, počítače, technologie nebo nemovitosti. V tomto typu leasingu se vlastník majetku stává vlastníkem majetku a leasingová společnost poskytuje zákazníkovi pronájem majetku po dobu smlouvy. Zákazník obvykle platí měsíční poplatky za pronájem a po splnění všech požadavků může zákazník vlastnictví majetku převzít. Operativní leasing se využívá pro krátkodobý majetek, jako jsou nákladní automobily, nástroje a stroje. Ve srovnání s finančním leasingem je tato varianta mnohem snazší, protože nevyžaduje dlouhodobou smlouvu nebo nákup majetku. Pronájem s nákupem se obvykle využívá pro menší majetek, jako jsou obchodní výrobky nebo zařízení. Ve srovnání s ostatními druhy leasingu má zákazník možnost získat vlastnictví majetku po splnění všech požadavků na pronájem.

Jaké jsou výhody leasingu

Má mnoho výhod, které jsou obzvláště přitažlivé pro podniky. Nejvýraznější výhodou je, že leasingové úvěry nejsou započítány do celkového dluhu podniku. To umožňuje podnikům udržet jejich kreditní skóre čisté a zůstat ve svých finančních cílech.

Další výhodou je, že leasingové smlouvy bývají kratší než klasické půjčky. To znamená, že se zákazník může zbavit svého leasingového závazku mnohem rychleji než při splácení půjčky. Leasing je také výhodný, protože je obvykle méně nákladný než přímý nákup. To umožňuje podnikům využít své finanční prostředky na další podnikové účely. Také díky leasingu mohou podniky díky nájemním platebám přizpůsobit své finance.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *