„Co je insolvence a jaké jsou její typy? Kompletní průvodce“

Insolvence je postup, který se používá, když se osoba nebo společnost nedokáže vyrovnat se svými finančními závazky. Jedná se o formu úpadku, která může být jak vůči dlužníkovi nevýhodná, tak i pro věřitele. V tomto článku se podíváme podrobněji na to, co insolvence je a jaké jsou její různé typy. Také prozkoumáme, jak insolvenční postupy fungují a jaké jsou jejich důsledky.

Co je insolvence

Insolvence je proces, který je postaven na předpokladu, že jedinec nebo společnost není schopna splácet své dluhy. Znamená to, že se jedinec nebo společnost dostává do nevýhodné situace, kdy je častokrát donucena k prodávání majetku, aby se vyrovnala s dluhy. Insolvence může být osobní, tedy pokud se jedná o jednotlivou osobu, nebo může být společenské, což znamená, že se jedná o obchodní jednotku.

Existuje několik typů insolvence, které se liší podle řešení daného finančního stavu. Jedním z nejčastějších typů insolvence je oddlužení, kdy se dlužník dohodne se věřiteli na částečném nebo úplném splacení dluhu. Dalším typem je úprava schématu splácení, kdy se dohodne na úpravě současných splátek, aby je dlužník měl šanci splácet. Existuje i možnost návrhu na oddlužení, pokud je insolventní situace natolik závažná, že se nevyřeší žádnou z výše zmíněných možností.

Jaké jsou typy úpadku

Úpadek (insolvence) je stav, kdy osoba nebo společnost nemá dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých závazků. Existuje několik typů úpadku, které se liší podle způsobu řešení situace.

Prvním typem je úpadek veřejný. Tento typ úpadku se vztahuje na společnosti, které jsou povinny vyvíjet svou činnost ve veřejném zájmu. Veřejný úpadek se obvykle řídí veřejným zákonem a je řešen přes veřejné instituce.

Dalším typem úpadku je úpadek soukromý. Tento typ úpadku se vztahuje na společnosti, které nejsou veřejné a jsou vlastněné soukromou osobou nebo skupinou lidí. To znamená, že soukromý úpadek je řešen soukromou cestou, která zahrnuje vyjednávání mezi pohledávkovými věřiteli a dlužníkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *